Marka Adlandırılması

- Ürününüz çok güzel, kaliteli, herkes tarafından beğeniliyor, ancak pazardan layık olduğunuz payı bir türlü alamıyor musunuz?
- Genel imaj / kimlik problemleriniz var, buna bağlı olarak işletmenizde bir verimsizlik mi söz konusu?
- Ürününüzü markalaştırmak istiyor, daha geniş kitlelere ulaşmak, daha yüksek fiyatlara satmak mı istiyorsunuz?
- Firma / markanızın prestij / itibarını arttırmak mı istiyorsunuz?
- Hedef Kitlenizle tam olarak buluşamadığınızı, ürün / markanızın doğru konumlandırılamadığını mı düşünüyorsunuz?
- Pazarlama / satış problemleriniz mi var?
- Yepyeni pazarlama teknikleri kullanmak, pazarlama kampanyaları yapmak, pazardaki payınızı daha da mı arttırmak istiyorsunuz?
- Fuarlara katılmak, yeni pazarlara ulaşmak, yurt dışına mı açılmak istiyorsunuz?
- "Franchising" verecek bir alt yapı mı oluşturmak istiyorsunuz?
- Yeni bir sektöre girecek, yeni bir yatırım mı yapacaksınız?
- Bugüne kadar yaptığınız reklam / tanıtım çalışmalarından bir türlü istediğiniz verimi alamıyor musunuz?
- Görsel Kimliğiniz hedef kitleniz üzerinde yeterli etkiyi yaratmıyor mu?
- Kurumsal Kimlik mi oluşturmak istiyorsunuz?
- Basınla ilişkilerinizi arttırmak, basında daha fazla mı yer almak istiyorsunuz?
- Yepyeni bir marka yaratmak / mevcut markanızı kuvvetlendirmek mi istiyorsunuz?
- Bütün bunları yaparken, başarılı olmuş kuruluşların şu anda kullandığı doğru bilgileri mi kullanmak istiyorsunuz.


 Danışmanlıklarımız;

  Marka Yönetimi ve İmaj,
  Ürün Geliştirme,
  Pazarlama Yönetimi,
  Reklam,
  PR,
  CRM...