Medya Planlama

Herhangi bir mal veya hizmeti çeşitli özellikleri ile tanıtarak kişilerin etkilenmelerine ve satın almaya istekli hale
gelmelerine çalışmak,satılması istenen mal veya hizmetin niteliklerini belirler, ürünün veya bu  hizmete kimlerin ihtiyaç duyabileceği konusunda ön araştırma yapar.


Bu gruplara malı tanıtmak için etkileyici tanıtım malzemelerinin tasarımlarını hazırlar (gazete, dergi, ilan metinleri, grafik tasarımları, afiş, yol panosu, tv sinema filmi, senaryo, görüntü ve sözler, radyo spotları).
Reklama yönelik olarak hazırlanan kompozisyonların basımı, çekimi, yayını ve benzeri çalışmaları kontrol eder.
Çalışmaların hedef kitleye ulaşmasını sağlar.


Kitaplar, dergiler, afişler, grafikler, broşürler ve benzeri reklam araçlarında kullanılmak üzere çizim tasarıları yapar veya yapılmasını sağlar.


Mal veya hizmetin içeriğine uygun olarak reklam faaliyetlerini, konferans ve seminerler gibi halkla ilişkiler faaliyetleri ile destekler.


Açık hava reklam sunumlarını (stadyum, pano, toplu taşıt araçları) gerçekleştirmek üzere çalışmalarda bulunur.
Yürütülen reklam kampanyaları ve maliyet hakkında müşterileri bilgilendirir.
 

1. Pazarın değerlendirilmesi,

2. Medya hedeflerinin tespiti,

3. Hedef kitlenin belirlenmesi,

4. Medya tercihlerinin incelenmesi,

5. Medya karmasının oluşturulması.