Pr

Crtc Group, müşterileriyle yazılı ve görsel mecralar arasında köprü görevini üstlenerek kurumsal mesajların en doğru ve etkili biçimde kamuoyuna iletilmesi için gerekli tüm medya ilişkileri hizmetlerini sunar. Bu bağlamda, müşterileri adına temel medya iletişimi stratejileri oluşturur; basın toplantıları ve söyleşileri düzenler; basın bültenleri/dosyaları hazırlar ve dağıtır. Medyaya yönelik tüm çalışmalar ve sonuçları, düzenli periyotlarla raporlanır.

Kurumun iletişim hedefleri doğrultusunda, stratejik bir bakış açısıyla hazırlanan medya planı çerçevesinde; doğru mesajın, doğru zamanda, doğru sözcü tarafından en etkin mecralar aracılığıyla hedeflenen kitleye iletilmesini amaçlar. Bu amaçla sunulan hizmetler şöyle sıralanabilir:

Basın toplantılarının organize edilmesi.

Özel haber ve röportaj organizasyonu.

Basın bültenlerinin ve davetlerinin hazırlanması ve basına gönderilmesi

Özel basın listelerinin oluşturulması

Basın dosyalarının hazırlanması (Basın bülteni, broşürler, konuşma metinleri, görseller gibi)

Basın katılımının raporlanması

Günlük medya takibi